Bố cục

Theo các nghiên cứu đã chỉ ra nội dung khi được truyền tải dưới dạng hình ảnh thu hút tới 70% sự chú ý của người xem. Thay vì nội dung dạng chữ. Quá đó chũng ta nhận thấy được tầm quan trọng quả những bức ảnh đặc biệt trong quảng cáo, truyền thông Vậy […]